UNDERVISNING

Her på siden finder du oversigt over undervisningsforløb på Roskilde Museum samt i Roskilde Domkirke.

Evt.: +45 51 70 70 71  / mandag-fredag 9.00-15.00
booking@romu.dk
Bestil gerne i god tid, og hav de informationer klar, der findes i formularerne herunder.
INFORMATION OM AFTALE VEDR. GRATIS UNDERVISNING

I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning mandag til fredag i tidsrummet kl. 10-15 på ROMUs besøgssteder, Roskilde Museum, Domkirkemuseet (Roskilde Domkirke), Lützhøfts Købmandsgård og Sankt Laurentius Kirkeruin.
På RAGNAROCK kan undervisning bookes tirsdag til fredag kl. 10-15.
På Lejre Museum er det muligt at booke undervisning mandag til fredag kl. 10-15 fra 1. april til 1. november.

 

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning mandag til fredag i tidsrummet kl. 10-15 på ROMUs besøgssteder. På RAGNAROCK kan undervisning bookes tirsdag til fredag kl. 10-15. På Lejre Museum er det muligt at booke undervisning mandag til fredag kl. 10-15 fra 1. april til 1. november. På Færgegården er det muligt at booke undervisning mandag til fredag kl. 9-14 fra uge 11 – uge 41.  

 

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning mandag til fredag i tidsrummet kl. 10-15 på ROMUs besøgssteder. På RAGNAROCK kan undervisning bookes tirsdag til fredag kl. 10-15. På Færgegården er det muligt at booke undervisning mandag til fredag kl. 9-14 fra uge 11 – uge 41. På Lejre Museum er det muligt at booke undervisning mandag til fredag kl. 10-15 fra 1. april til 1. november.  

INFORMATION OM AFTALE VEDR. UNDERVISNING FOR HJEMMESKOLER

Vi ønsker at tilgodese hjemmeskolede børn, så de også får muligheden for at deltage i forløb på et af ROMUs besøgssteder. Derfor tilrettelægges der 3 gange årligt skoleforløb målrettet hjemmeskolede børn og deres forælder/hjemmeunderviser.

Der kræves bevis for hjemmeskoleordning. Der opkræves en deltagerbetaling på 70 kr. pr. deltager, både elev og forælder/ hjemmeunderviser. Der kan ved særlige skoleforløb tillægges en materialepris.

Forløbet bookes gennem booking-afdelingen booking@romu.dk

Ønsker hjemmeskoler at booke skoleforløb eller omvisninger uden for disse 3 årlige forløb, kontakt da ROMUs bookingafdeling for muligheder og priser. Nye forløb tilføjes løbende.

I skoleåret 2023/2024 tilbydes:

12.12.23 kl. 13-14.15  Roskilde Museum: Jul i en krisetid. Læs mere her på siden

17.1.24 kl. 13-15 RAGNAROCK: Mig og Mit Idol – Hack It! Læs mere på www.museumragnarock.dk/undervisning

UNDERVISNINGSFORLØB PÅ ROSKILDE MUSEUM

BYVANDRING I MIDDELALDERENS FODSPOR

Klassetrin: 3. – 6. klasse.

Fag: Historie og dansk (og religion)

Roskilde var i middelalderen en af Sjællands vigtigste byer. Byen domineredes af kirker og klostre, og byens kilder forsynede indbyggerne med frisk drikkevand. Middelalderbyvandringen begynder i Roskilde Museums middelalderudstilling, hvor vi kort taler om byens middelalderlige historie og ser på nogle af de originale genstande fra tiden. Herefter går turen til nogle af Roskildes kendte og mindre kendte steder. Vi kommer blandt andet forbi Sct. Ibs Kirke og Sankt Hans Kilde, og på byens centrale torv ser vi nærmere på Skt. Laurentii Kirke. På turen får eleverne indblik i byens historie lige der, hvor begivenhederne fandt sted.

Praktisk:
Varighed: 2 timer.
Pris: 975 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune jf. aftale om gratis undervisning.
Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes tirs.-fre. i tidsrummet 9-14.
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

Byvandring - Mindesteder og erindringsspor i Roskilde og omegn

Klassetrin: 7.-10. klasse

Fag: Historie

Historien sætter sig spor i byrummet med monumenter, mindesteder og bygninger, der både har til hensigt at minde os om særlige begivenheder i historien eller særlige gruppers historie. Men bygninger og bygningsværker kan også udgøre erindringsspor, som kan være med til at minde eleverne om særlige perioder i landets historie fx de betondækningsgrave fra Den Kolde Krig, som også findes i Roskilde. På denne byvandring sætter vi fokus på mindesteder og erindringssteder- og spor fra de tre krige i det 20. århundrede – Den store krig, Besættelsestiden og Den Kolde Krig. Her skal eleverne undersøge og arbejde med hvordan mennesker og samfund bruger historien, når der sættes mindeplader og mindesten op. Hvilke historier vælger vi kollektivt at huske og er der nogle historier eller begivenheder, som ændrer betydning eller bliver glemt.

Praktisk:

Varighed: 1½ time

Pris: 900 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune iflg. Aftale om gratis museumsundervisning.

Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes tirs.-fre. i tidsrummet 9-14.
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

Roskilde mellem håb og frygt. Fra Den Store Krig til Den Kolde Krig.

Klassetrin: 7.-10. klasse og ungdomsuddannelserne

Fag: Historie

For et års tid siden vågnede Europa op til det, ingen længere troede var muligt efter afslutningen på Den Kolde Krig: En invasionskrig på europæisk jord, udført af den militære stormagt, Rusland. Efter 2. verdenskrigs afslutning var håbet, at det nu ville være slut med krig. Med den kolde krig har verden været præget af konflikt snarere end fred lige siden, og er det stadig den dag i dag. Hverdagslivet er præget af krigens nærvær og mennesker forholder sig og handler forskelligt både individuelt og i nye fællesskaber.

I undervisningsforløbet ”Roskilde mellem håb og frygt. Fra Den Store Krig til Den Kolde Krig” introduceres eleverne til de tre store krige, Den store krig, Anden Verdenskrig og Den kolde krig ud fra et lokalt perspektiv. Eleverne skal undersøge hvordan de tre krige kom mere eller mindre tæt på lokalbefolkningen, og hvordan de påvirkede hverdagslivet i Roskilde.

Eleverne inddrages aktivt, når de kommer til at arbejde undersøgende med genstande, fotos, kort, breve, avisartikler og andre arkivalier. De kommer til at møde forskellige menneskers handlinger, dilemmaer og forestillinger om en verden i krig, der giver en forståelse af forbindelsen mellem det globale, det nationale og det lokale. Igennem dialog, genstande og dilemmaer udfordrer vi elevernes forståelse af de tre krige og især af besættelsestiden.

Færdighed- og vidensmål

Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk rækkefølge

Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud.

Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Praktisk:
Varighed: 1½ time.
Pris: 975 kr.
Mødested: Roskilde Museum.

Kan bookes tirs.-fre. i tidsrummet 9-14
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

FRI ABORT – i 50 år

Klassetrin: 8.-10. klasse

Fag: Historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Forløbet kan også anvendes tværfagligt og i forbindelse med uge 6

Fri abort – i 50 år, er et undervisningsforløb der er udviklet til udskolingselever i forbindelse med den frie aborts 50-års jubilæum i Danmark i oktober 2023.

I Forløbet skruer vi tiden tilbage til 1950’erne, hvor sex var forbeholdt ægteskabet og hvor kønsrollemønstret var fastlagt med manden som hovedforsørger og udearbejdende og kvinden, som husmoder og hjemmegående. I et fiktivt dilemmaspil om en ung gymnasiepiges uønskede graviditet får eleverne kendskab til datidens syn på kønsroller, seksualmoral, præventionsformer og abortlovgivning og hvilke muligheder kvinder, der blev uønsket gravide havde før den fri abort blev vedtaget i 1973.

I dilemmaspillet er der seks forskellige roller som repræsenterer væsentlige aktører i mange af 1950’ernes virkelige abortsager. Eleverne skal i grupper påtage sig den tildelte rolle og dilemma og diskutere, hvordan de vil handle på vegne af den.

Praktisk:
Varighed:
1½ time
Pris: 975 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner jf. aftale om gratis undervisning.
Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes tirs.-fre. i tidsrummet 9-14.
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

NÅR KLOKKEN RINGER IND

1. – 4. klasse. Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab, idræt og matematik

”En skoledag i år 1900” foregår i Roskilde Museums skolestue med pulte, anskuelsestavler mm. Skolestuen giver gode muligheder for et historisk undervisningsforløb, som det kan have udspillet sig i årene omkring 1900 under anvendelse af datidens læringsmetoder og undervisningsmaterialer. Museets lærer står for dagens undervisning, og denne bestemmer hvilke fag, og i hvilken rækkefølge disse kommer, men stikordene er: salmesang og Fadervor, dansk læsning/skrivning, regning og tabeltræning, bibelhistorie, historie og geografi. Formålet med forløbet er, igennem et historisk scenarie, at give eleverne praktisk erfaring med og viden om børne- og skoleliv for cirka hundrede år siden.

Praktisk:
Varighed: 2 timer.
Pris: 975 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune jf. aftale om gratis undervisning.
Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes på tir.-fre. kl. 9-14.
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

STORHED OG FALD

Trin: 6. – 9. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

I dette forløb får eleverne en introduktion til Roskildes historie i middelalderen, hvor byen i 1100- og 1200-tallet var en velstående by og et magtcenter for konge og kirke. I 1300- og 1400-tallet vender udviklingen, da rigets økonomiske og politiske tyngdepunkt rykkes mod øst til Øresund. Med reformationen går det for alvor ned ad bakke og byen beskrives i 1600-tallet som en helt almindelig provinsby.

Vi starter i museets middelalderudstilling og slutter ved Skt. Laurentii Kirkeruin, som ligger på Stændertorvet i Roskilde blot 300 meter fra museet.

Praktisk:
Varighed:
1½ time

Pris: 975 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner jf. aftale om gratis undervisning.
Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes tirs.-fre. i tidsrummet 9-14.
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

HAR DU SOMMERFUGLE I MAVEN?

Klassetrin: 4. – 6. klasse.

Fag: Dansk og Dansk som andetsprog. Sprogskoler, modtagehold, asylhold

Mange ordsprog og talemåder har en god baggrundshistorie, som vi med hjælp af fortællinger, gamle lege, aktiviteter og genstande visualiserer og sætter fokus på. Med inddragelse af det historiske ophav, bevægelse og aktiviteter bliver almindelige talemåder, udtryk og ordsprog konkrete for eleverne. Vi skal bl.a. arbejde med udtryk som ”at skyde papegøjen”, ”Tampen brænder”, ”en klods om benet”, ”krybe til korset”, ”at have en kæphest” og ”at gå under jorden”.

Undervisningsforløbet på museet er udviklet som en del af et Længerevarende læringsforløb til mellemtrinnet og modtageklasser om talemåder og ordsprog. Inden besøget på museet skal eleverne have arbejdet med talemåder og ordsprog – se forløbsplan i lærervejledningen.

Forløbet er udviklet i et lærende partnerskab mellem ROMU, Roskilde bibliotekerne, Himmelev skole og Hedegaardene skole.

Praktisk:
Varighed: 1½ time.
Pris: 975 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune jf. aftale om gratis undervisning.
Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes tirs.-fre. i tidsrummet kl. 9-14
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

FORVANDLINGER – Affaldets historie og aftryk

Klassetrin: 3.-6. klasse

Fag: Natur/Teknik og historie

Forvandlinger er en udstilling om affald og det aftryk mennesker har sat og fortsat sætter igennem det affald vi skaber. Affald kan være en ressource, noget vi kan fortælle historie ud fra, det kan være bæredygtigt, farligt, forgængeligt og noget vi aldrig kan komme af med. I særudstillingen sætter vi fokus på den aktuelle problematik omkring forbrug, bæredygtighed, klima og menneskets rolle heri. For vi mennesker har altid sat aftryk i form af det affald vi skaber. Derfor kan vi ud fra affaldet fortælle historier om fortidens mennesker og noget om os selv i dag.

I forløbet undersøger vi vores affaldsadfærd og hvordan det har ændret sig igennem årenes løb. Vi vil i undervisningen tale om ressourceudnyttelse og bæredygtighed fx hvordan man før i tiden udnyttede hele dyret – både kød, knogler, hår og hud. Vi skal også arbejde med, hvordan affald har ændret sig gennem tiden og hvordan man før og nu har håndteret affald og brugt de ressourcer man havde. Vi kommer også ind på, hvor produkter kommer fra og udviklingen fra råstof til produkt og bæredygtighedsperspektivet.

Praktisk:
Varighed:
1½ time

Pris: 975 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner jf. aftale om gratis undervisning.
Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes tirs.-fre. i tidsrummet 9-14.
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

FORVANDLINGER – Historier om affald og genbrug for børn

Klassetrin: 0.-2. klasse

Fag: Natur/Teknik

Forvandlinger er en udstilling om affald og det aftryk mennesker har sat og fortsat sætter igennem det affald vi skaber. Affald kan være en ressource, noget vi kan fortælle historie ud fra, det kan være bæredygtigt, farligt, forgængeligt og noget vi aldrig kan komme af med. I særudstillingen sætter vi fokus på den aktuelle problematik omkring forbrug, klima og menneskets rolle heri. For vi mennesker har altid sat aftryk i form af det affald vi skaber. Derfor kan vi ud fra affaldet fortælle historier om fortidens mennesker og noget om os selv i dag.

I forløbet undersøger vi vores affaldsadfærd og hvordan det har ændret sig igennem årenes løb. Vi vil i undervisningen og målrettet børnene blandt andet snakke om ressourceudnyttelse fx hvordan man før i tiden udnyttede hele dyret – både kød, knogler, hår og hud. Vi skal også arbejde med, hvordan affald har ændret sig gennem tiden og hvordan man før og nu har håndteret affald og brugt de ressourcer man havde. Vi kommer også ind på, hvor produkter kommer fra.

Praktisk:
Varighed:
1½ time

Pris: 975 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner jf. aftale om gratis undervisning.
Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes tirs.-fre. i tidsrummet 9-14.
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

Jul i en krisetid

Klassetrin: 2.-5. klasse

Fag: Dansk og historie

 

Hvordan var det at være barn i Roskilde under den tyske besættelse? Heldigvis var børnene ikke i krig, men 2. verdenskrig betød alligevel noget for børnenes hverdag og juletiden. Når julen nærmede sig, betød rationering og varemangel, at man ikke kunne få de julegodter, man var vant til, også måtte man ty til nye lækkerier og tage andre traditioner til sig. I dette års juleforløb sættes der fokus på Jul i en krisetid. Vi skal tale om hverdagsliv under besættelsen, rationering og erstatningsvarer, nye juletraditioner og lave vores eget ”marcipan” af kartofler.

Kompetencemål:

Historie

Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår til eget liv.

  • Eleven kan fortælle om hverdagslivet under besættelsen
  • Eleven får kendskab til, at produktion og livsvilkår ændrede sig under besættelsen
  • Eleven får kendskab til at vareknaphed og rationering betød, at nye ideer opstod
  • Eleven får kendskab til at nye traditioner bliver populære i Danmark

Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

  • Eleven kan bruge historiske spor i form af genstande til at fortælle om fortiden
  • Eleven kan bruge udstillinger som kilder til fortiden.

Dansk

  • Eleven kan følge forløbet i en fortælling
  • Eleven kan deltage i en enkel fortolkning af tekster og genstande fra 2. verdenskrig.
  • Eleven kan følge og læse en enkel instruktion

Praktisk:
Max antal: 28 elever.
Varighed: 75 min.
Pris: 725 kr. Gratis for folkeskoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner jf. aftale om gratis undervisning.
Mødested: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3.

Kan bookes man.-fre. i perioden 25. november – 19. december 2024, kl. 9.00-10.15 og kl. 10.45-12.00.
Book dit forløb på tlf. 51 70 70 71 og på mail booking@romu.dk.

VI TILBYDER OGSÅ UNDERVISNINGSFORLØB I ROSKILDE DOMKIRKE

Er i mere interesseret i et undervisningsforløb i Roskilde Domkirke? Så er det heldigt, at vi også kan tilbyde en tur dertil med en af vores dygtige formidlere!

Kontakt booking

+45 51 70 70 71
mandag-fredag 09.00 – 15.00

En del af ROMU
Undervisning på Roskilde Museum og i Roskilde Domkirke tilrettelægges og formidles af  ROMUs skoletjeneste. Skoletjenesten varetager også undervisning på flere museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune. På disse besøgssteder er der også mulighed for at booke spændende og lærerige undervisningsforløb. Læs om disse her:

ROMUs skoletjeneste

X
post-8437

Roskilde brænder! – ny spotudstilling åbner 18. juni på Roskilde Museum

BEGIVENHED

Roskilde brænder! – ny spotudstilling åbner 18. juni på Roskilde Museum

 

20.03.2024

Branden på Lindenborg kro i 1967. Foto: Gorm Grove

I anledningen af Roskilde Brandvæsens 150 års jubilæum åbner spot-udstillingen ’Roskilde brænder!’ 18. juni i den gamle brandstation, som i dag huser Roskilde Museum.

Glæd dig til, i udstillingen og på sommerens byvandringer, at få indblik i de store by-brande, der hærgede Roskilde i byens ældste historie – og se hvordan brandvæsnet har udviklet sig fra sin oprettelse i 1874 frem til i dag.

Du kan komme tæt på brandmændenes dramatiske historie om indsatser ved store brande, som du måske selv kan huske: branden i Roskilde Domkirke i 1968 og Solum-branden i 2021. Hele sommeren er der aktiviteter for børn og nysgerrige voksne.

På åbningsdagen fortæller beredskabsdirektør Lars Robétjé kl. 19-21 om branden i domkirken i 1968 og giver et indblik i brandvæsnet dengang og i dag. Omkring 250 mand deltog i slukningsarbejdet af branden – hvoraf pensioneret vicebrandinspektør Ebbe Bødker på foredragsaftenen vil dele beretninger og minder fra branden og livet på brandstationen.

Læs mere og køb billet her: Foredrag: Domkirken brænder! v/beredskabsdirektør Lars Robétjé | Billetter | Roskilde | Samfund & Kultur | Billetto — Denmark

TILMELD DIG ROMU’S NYHEDSBREV 
– OG MODTAG LIGNENDE ARTIKLER OG NYHEDER DIREKTE I DIN INDBAKKE

Åbent i dag
d.22-5-2024
11.00-21.00